سروش     RSS     Admin
دفتر برنامه ریزی و توسعه مدیریت شهری
۱۳۹۸/۰۵/۱۶

دفترعمران و توسعه شهری

1. هدایت, مساعدت وتوانمندسازی شهرداریها(متناسب با درجه شهرداری) در خصوص تهیه و بررسی, تصویب, و نظارت بر اجرای طرحهای توسعه شهری و در صورت لزوم ایجاد هماهنگی میان آنها و سایر مراجع ذیمدخل.
 
2. ارائه خطوط راهبردی و هدایت شهرداریها برای شناسایی و احیاء محیط های با ویژگیهای فرهنگی و گردشگری.
 
3. مستندسازی الگوها وشیوه های کاری شهرداریهای مختلف داخل وخارج کشور در زمینه نظارت و کنترل طرحها و پروژه های شهری و اشاعه این تجارب میان شهرداریها.
 
4. فرهنگ سازی, توانمندسازی و ایجاد یا افزایش ظرفیت در شهرداریها برای استقرار نظام مدیریت خدمات مهندسی طرحهای توسعه و عمران شهری و ساختمان سازی و نیز در اجرای سیستمهای نظارت, ارزیابی, هدایت و کنترل توسعه شهری و استفاده از قابلیتهای سازمانها, موسسات غیر دولتی و تشکل های حرفه ای در کشور برای پیاده سازی آن.
 
5. آسیب شناسی و بررسی نظام هدایت و کنترل ساخت وساز در داخل محدوده و حریم شهری و تبیین مکانیزم های نظارت وکنترل مناسب با هماهنگی دستگاههای ذیربط.
 
6. بررسی مستمر و به هنگام سازی کلیه ضوابط ومعیارها, آئین نامه ها, دستورالعمل ها وهمچنین مشخصات فنی واجرائی تهیه شده توسط دستگاههای اجرایی در زمینه عمران و توسعه شهری وسایر طرحهای بهداشت محیطی و پیشنهاد تهیه ضوابط جدید در زمینه هایی که خلاء آئین نامه ای احساس می شود.
 
7. بررسی راههای جلب مشارکت شهروندان و بخش های خصوصی ونهادهای مردمی در فرآیند تهیه, بررسی و نظارت بر طرح ها وبرنامه های شهری با هماهنگی دفاتر ذیربط.
 
8. تهیه و تدوین ضوابط و معیارهای طراحی و اجرای فضاهای شهری, کاربرد مصالح ساختمانی و مبلمان شهری و نگهداری و بهره برداری از تجهیزات وتاسیسات با توجه به ملاحظات اقلیمی, اجتماعی واقتصادی شهرها و استفاده بهینه از کلیه منابع.
 
9. همکاری با مراجع ذیربط و ارائه نظرات مشورتی به آنها در زمینه طراحی نظام برنامه ریزی و طرح ریزی شهری با توجه به ضرورت ایجاد تحولات لازم در نظام موجود و در نظرگرفتن تحولات شهری و نیاز شهرداریها.
 
10. مطالعه و بررسی پیرامون اطلاعات مورد نیاز سازمان و شهرداریها در زمینه های اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی, زیست محیطی, تاسیسات و تجهیزات شهری و سایر شاخص های عمران وتوسعه شهری به عنوان مبنا و پایه مدیریت شهری و طرح های عمرانی در شهرها وتشکیل پایگاه مزبور از طریق واحد ذیربط در سازمان.
 
11. بررسی , شناسائی و واگذاری وظایف قابل انتزاع از دستگاههای اجرائی در قالب قوانین مصوب به شهرداریها به منظور برقراری مدیریت واحد شهری در کشور و ارتقاء کیفیت نظام مدیریت شهری.
 
12. مساعدت و همکاری با شهرداریها در زمینه ارائه الگوهای ساماندهی بافت های فرسوده و مناطق حاشیه نشین شهری و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع معضلات حاشیه نشینی در راستای توسعه پایدار شهری با همکاری دستگاههای ذیربط.


تعداد بازدیدها : ۲۰۶۳
پرینت خبر :

لینک خبر : http://imo.org.ir/RContent/1TIPCG-.aspx
مطالب مرتبط با این موضوع :

ساختمان مرکزی :
 
نشانی: تهران - خیابان کارگر شمالی - بالاتر از بلوار کشاورز - پلاک 1184
 
ساختمان مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی :
نشانی: تهران - میدان ولیعصر(عج) - بلوار کشاورز - ابتدای خیابان نادری - پلاک 17
اوقات شرعی تهران

نظر سنجی
نظر شما درباره پورتال جدید سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور چیست؟