سروش     RSS     Admin
دفتر محيط زيست و خدمات شهري
۱۳۹۸/۰۵/۲۳

قوانین و مقررات در بخش مدیریت بهداشت عمومی

قانون شهرداری ها 

بر اساس مفاد ماده  55 قانون شهرداریها ـ  بخشی از وظایف شهرداری به شرح ذیل است :‌
بند 4 ) مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و حومه و اجرای مقررات بهداشتی از طرف کسبه و مردم و نظارت در تطبیق وضع دکاکین و مغازه‌ها و فروشگاه‌ها و اماکن عمومی با قواعد بهداشتی و تشریک مساعی با سازمانهای بهداشتی.
بند 15 ) جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی و اعلام اینگونه بیماریها به وزارت بهداشت و موسسات بهداشتی و دامپزشکی و شهرداریهای مجاور هنگام بروز آنها و دور نگاهداشتن بیماران مبتلاء به امراض ساریه و جمع‌آوری حیوانات بلاصاحب و دفع حیوانات مریض و مضر و ولگرد و ممانعت از چرا و گردش چهارپایان و احشام در شهر و دفه و اتلاف حشرات.
بند 20 ) جلوگیری از ایجاد و افتتاح و دائر نگاهداشتن کارگاه‌ها و دکانها و مراکزی که با ایجاد سرو صدا یا تولید و عفونت و درد یا جلب حشرات و جانوران موذی مزاحم مردم می‌شوند تخریب کوره‌های فخاری و خزینه گرمابه‌ها و امثال آن و تعطیل اصطبل چهارپایان در شهر و حومه در مورد تعطیل کارگاه‌های موجود با موافقت وزارت کار اقدام شود.
بند 21 ) احداث بناها و ساختمان‌های مورد نیاز از قبیل رختشورخانه ،‌ مستراح ، گرمابه ، کشتارگاه ، گورستان ، میدان ، باغ کودکان و احداث و تعیین تالارها و محلهای مخصوص برگزاری مجالس و مراسم ترحیم و ساختمان‌های خانه‌های ارزان قیمت جهت اشخاص بی‌بضاعت ساکنین شهر و ظایر آن در حدود مقدورات مالی.

آیین نامه بهداشت محیط
مصوب جلسه مورخ 24 تیر 1371   هیات وزیران

ماده 1 ـ  تعاریف : 
الف ـ بهداشت محیط : بهداشت محیط عبارتست از کنترل عواملی از محیط زندگی که به گونه ای روی سلامت جسمی ـ روانی و اجتماعی انسان تاثیر میگذارند . 
ب ـ آب آشامیدنی : آب آشامیدنی آب گوارایی است که عوامل فیزیکی ـ شیمیایی ـ وبیولوژیکی آن در حد استانداردهای مصوب باشد و مصرف آن عارضه سوئی در کوتاه مدت یا دراز مدت در انسان ایجاد نکند . 
پ ـ آلودگی آب آشامیدنی : آلودگی آب آشامیدنی عبارتست از تغییر خواص فیزیکی ـ شیمیایی و بیولوژیکی آب به گونه ای که  آن را برای مصرف انسان  زیان آور سازد .
ت ـ کنترل بهداشتی : منظور از کنترل بهداشتی , بازدید و بررسی بهداشتی مراکز مشمول این آئین نامه به منظور اعمال ضوابط بهداشت محیطی می باشد. 
ث ـ مراکز کاربرد پرتوهای یونساز در پزشکی : مراکز کاربرد پرتوهای یونساز در پزشکی مراکزی هستند که با استفاده از پرتوهای یونساز زیر نظر مسئولین متخصص مربوطه به تشخیص یا درمان بیماریها پرداخته و شامل مراکز رادیو لوژی ـرادیوتراپی ورادیو ایزوتوپ می باشد. 
ج ـ اماکن عمومی : اماکن عمومی عبارتند از : اماکن متبرکه و زیارتگاهها ـ زائرسراها ـ هتل ها ـ متل ها ـ مسافرخانه هاـپانسیونها ـ آسایشگاههای سالمندان ـ آرایشگاهها ـ حمامها ـ حمامهای سونا ـ استخر های شنا سینماها ـ پارکها ـ مراکز تفریحهای سالم ـ باشگاههای ورزشی ـ ترمینال های وسایل حمل و نقل عمومی و مسافرتی  ـ توالتهای عمومی ـ گورستانها و مانند این  موارد . 
چ ـ مراکز تهیه ـ توزیع ـ نگهداری و فروش مواد خوردنی , آشامیدنی و بهداشتی : مراکز تهیه ـ توزیع ـ نگهداری و فروش مواد خوردنی , آشامیدنی و بهداشتی عبارتند : از کلیه کارخانه ها – کارگاهها ـ سردخانه ها ـ اماکن و مغازه ها یی که  به گونه ای نسبت  به تهیه ـ توزیع ـ نگهداری و فروش مواد خوردنی ـ آشامیدنی و بهداشتی اقدام نمایند . 


ح ـ مراکز بهداشتی ـ درمانی : مراکز بهداشتی درمانی عبارتند از بیمارستانها ـآسایشگاهها ـ زایشگاهها ـ مطب ها ـ درمانگاهها ـ آزمایشگاههای تشخیص طبی ـ بخشهای تزریقات و پانسمان ـ آسایشگاههای معلولین ـطب هسته ای ـفیزیوتراپی ـ رادیولوژی و مانند اینها . 
خ ـ مراکز آ موزشی و تربیتی : مراکز آموزشی و تربیتی عبارتند از مدارس ـ آموزشگاههای تحصیلی ـ حوزه های علمیه ـ دانشکده ها ـ هنرستان ها ـ خوابگاههای مراکز آموزشی ـ پرورشگاهها ـ مراکز تربیتی شبانه روزی ندامتگاهها و مهدهای کودک 
ماده 2ـ هر اقدامی که تهدیدی برای بهداشت عمومی شناخته شود ممنوع می باشد وزارت بهداشت ـ درمان و آموزش پزشکی موظف است پس از تشخیص هر مورد از مواردی که در حیطه وظایف وزارت می باشد راسا اقدام قانونی معمول و در سایر موارد موضوع را به مراجع ذیربط جهت انجام اقدامهای قانونی فوری اعلام نماید . متخلفان از مقررات بهداشت عمومی تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت . 
ماده 3 ـ آلوده کردن آب آشامیدنی عمومی ممنوع است و با متخلفان مطابق مقررات رفتار خواهد شد . وزارت بهداشت ـ درمان و آموزش پزشکی به منظور حفظ سلامت و بهداشت مردم مکلف است کیفیت آب آشامیدنی عمومی از نقطه آبگیری تا مصرف را از نظر بهداشتی تحت نظارت مستمر قرار دهد . 
تبصره 1 ـ وظایف و اختیارهای سازمان حفاظت محیط زیست در پیشگیری و جلوگیری از آلودگی منابع آب ـ موضوع ماده (46) قانون توزیع عادلانه آب ـ و آئین نامه های اجرایی آن همچنان قابل اجراست . 
تبصره 2 ـ سازمانها و مؤسسه های دولتی و خصوصی تامین کننده آب آشامیدنی عمومی مؤظف به رعایت همه ضوابط و معیارهای بهداشتی اعلام شده توسط وزارت بهداشت ـ درمان و آموزش پزشکی بوده و باید همه اطلاعات لازم برای بررسی مورد یا موارد و تسهیلات بازدید از تاسیسات را در اختیار وزارت قرار دهند . 
تبصره 3 ـ وزارت بهداشت ـ درمان و آموزش پزشکی به منظور کنترل آب آشامیدنی عمومی در مراحل مختلف توزیع , آزمایشگاههای مراکز بهداشت استان ـ شهرستان و مراکز بهداشتی ـ درمانی را برای ارائه خدمت در این زمینه تجهیز می نماید . 
ماده 4 ـ به منظور جلوگیری از روند رو به رشد آلودگی منابع آبهای سطحی و زیرزمینی اعم از چاهها ـ رودخانه ها ـ قناتها ـ چشمه ها ـ آب مصرفی شهر و روستا کمیته ای با نام کمیته حفاظت از منابع آب آشامیدنی زیر نظر استاندار با عضویت مدیران و رؤسای ادارات کل : 1ـ بهداشت , درمان و آموزش پزشکی 2ـ سازمان حفاظت محیط زیست 3ـ سازمان آب منطقه ای استان 4ـ جهاد سازندگی استان 5ـ برنامه و بودجه استان 6ـ شرکت آب و فاضلاب استان ,تشکیل می شود تا موارد زیر را بررسی و اقدام نماید . 
 اتخاذ تصمیم راجع به خارج نمودن بعضی از منابع تامین آب آشامیدنی از سرویس که بر اساس گزارش اداره کل بهداشت محیط آلوده شده اند ( اعم از چاهها , چشمه ها , قناتها و...) 
 اتخاذ تدابیر لازم جهت حفاظت از منابع آب آشامیدنی موجود بر اساس دستورهایی که توسط دستگاههای ذیربط پیشنهاد می شود و به تصویب کمیته می رسد . 
 اتخاذ تدابیر لازم  به منظور حفظ حریم مناطقی که در آینده برای تامین آب شهرها از طریق دستگاههای ذیربط پیشنهاد می شود . 
 اتخاذ تصمیم در رابطه با بحرانهای ناشی از آلودگی منابع آب و چگونگی مقابله به آنها . 
تبصره ـ در ابتدا اداره کل بهداشت محیط موظف است نواقصی را که موجب آلودگی منابع آب میگردد به دستگاه ذیربط اعلام کند تا راسا نسبت به رفع آن اقدام نماید . 
در صورتی که امکانات دستگاهها برای رفع نواقص کفایت ننماید مراتب در کمیته یاد شده مطرح خواهد شد 
 ماده 5 ـ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بمنظور حفظ بهداشت عمومی مکلف است بررسیهای لازم را در مورد تاثیر های هوای استنشاقی و سایر مواد مؤثر بر انسان معمول دارد و نسبت به ارائه توصیه های ضروری به مراجع ذیربط اقدام نماید . 
ماده 6 ـ مراکز کاربرد پرتوهای یونساز در پزشکی مؤظف به همکاری و ارائه آمار و اطلاعات و فراهم نمودن تسهیلات بمنظور بررسی دزیمتری و بهسازی جهت انجام وظیفه کارشناسان وزارت بهداشت ـ درمان و آموزش پزشکی می باشند . با متخلفان برابر مقررات قانونی مربوطه ( قانون تعزیرات ) رفتار خواهد شد . 
 ماده 7 ـ وزارت بهداشت ـ درمان و آموزش پزشکی مکلف است مراکز بهداشتی , درمانی ـ آموزشی و تربیتی ـ اماکن عمومی ـ مراکز تهیه , توزیع , نگهداری و فروش مواد خوردنی , آشامیدنی و بهداشتی را از نظر ضوابط و مقررات بهداشت محیطی کنترل و با متخلفان از دستورالعمل ها و توصیه های بهداشتی وزارت برابر مقررات قانونی مربوطه ( قانون تعزیرات ) رفتار نماید . 
 ماده 8 ـ مراجع صادر کننده پروانه کسب مراکز تهیه , توزیع , نگهداری وفروش مواد خوردنی , آشامیدنی و بهداشتی و اماکن عمومی مؤظفند ضمن رعایت ضوابط مربوط به خود , مقررات و توصیه های اعلام شده توسط وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی را نیز در این زمینه رعایت نموده و قبل از صدور پروانه کسب , نظریه بهداشتی از این وزارتخانه کسب نمایند . 
 ماده 9 ـ وزارت بهداشت ـ درمان و آموزش پزشکی علاوه بر وظیفه قانونی مبارزه با ناقلین بیماریها عهده دار نظارت بر امر مبارزه با بندپایان , جوندگان و حیوانهای ناقل بیماریها نیز می باشد . مراجع ذیربط ملزم به رعایت دستورالعملهای بهداشت محیطی این وزارتخانه در این مورد هستند . 
 ماده 10  ـ  بمنظور پیشگیری از شیوع بیماریهای منتقل شده بوسیله بند پایان و حیوانهای ناقل بیماری و همچنین جلوگیری از آلودگی محیط به سموم و مواد شیمیایی و در صورت امکان روشهای مبارزه از طریق بهسازی محیط ارجح بوده و دستگاههای اجرائی ذیربط موظف به بهسازی کانونهای جلب و تکثیر بندپایان و حیوانهای ناقل برابر توصیه ها و دستورالعملهای وزارت بهداشت ـ درمان و آموزش پزشکی می باشند . 
تبصره ـ شهرداری ها مکلفند در تنظیم روشهای جمع آوری ـ حمل و دفع زباله شهر و سایر خدمات شهری  دستورالعملها و توصیه های وزارت بهداشت ـ درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع ذیربط را رعایت نمایند.
 ماده 11 ـ صدور مجوز ورود و ترخیص و کنترل بهداشتی هر نوع دام و فراورده های خام  دامی با توجه به نص مواد (2ـ3ـ4ـ7ـ8)قانون سازمان دامپزشکی کشور (مصوبه سال 1350)که مؤخر بر قانون مواد خوردنی و بهداشتی است علی الاطلاق و در تمام مراحل اعم از تولید ـ توزیع و عرضه از لحاظ پیشگیری و مبارزه با بیماریها ی دامی و بیماریهای مشترک انسان و دام بر عهده سازمان دامپزشکی می باشد . طبیعی است چنانچه عرضه فراورده های خام دامی موجب بیماریها ی مختص انسان شود وهمچنین مواردی که  در فراورده های خام دامی تغییراتی داده شود که مواد حاصل شده فراورده خام دامی تلقی نگردد مسئولیت کنترل بهداشتی بر عهده وزارت بهداشت ـ درمان آموزش پزشکی است که مطابق قانون مواد خوردنی وبهداشتی (مصوبه 1346) و اصلاحات آن انجام خواهد شد . 
 ماده 12 ـ وزارت بهداشت ـ درمان و آموزش پزشکی از طریق شبکه های بهداشتی ـ درمانی و خانه های بهداشت در روستا ها ضمن آموزش گسترده بابسیج مردم و  جلب همکاری بین بخشی در زمینه مسائل بهداشت محیطی از قبیل جمع آوری و حمل و دفع بهداشتی زباله ـ دفع بهداشتی مدفوع و کود حیوانی ـ بهسازی معابر و جداسازی محل نگهداری دام و پرندگان از محل سکونت , نظارت و پیگیری لازم را داشته و همچنین در جهت بهسازی منابع و کنترل کیفی آب آشامیدنی ـ جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلابها ـ کنترل اماکن عمومی و مراکز تهیه , توزیع , نگهداری و فروش مواد غذایی اقدام نماید .

 


تعداد بازدیدها : ۴۶۲
پرینت خبر :

لینک خبر : http://imo.org.ir/RContent/1TIPFC-.aspx
مطالب مرتبط با این موضوع :

ساختمان مرکزی :
 
نشانی: تهران - خیابان کارگر شمالی - بالاتر از بلوار کشاورز - پلاک 1184
 
ساختمان مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی :
نشانی: تهران - میدان ولیعصر(عج) - بلوار کشاورز - ابتدای خیابان نادری - پلاک 17
اوقات شرعی تهران

نظر سنجی
نظر شما درباره پورتال جدید سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور چیست؟