سروش     RSS     Admin
دفتر محيط زيست و خدمات شهري
۱۳۹۸/۰۵/۲۳

شرح وظایف بهداشت عمومی

اولین کارگاه آموزشی بهداشت عمومی شهری با محوریت زنده گیری سگهای ولگرد: 


مدیریت بهداشت عمومی شهری 

شرح وظایف مدیریت بهداشت عمومی شهری بر اساس شرح وظایف مصوب دفتر هماهنگی خدمات شهری به شرح زیر می‌باشد:

 • بررسی و شناخت وضعیت کمی و کیفی بهداشت عمومی  و انطباق آنها با نیازهای فعلی و آتی شهرها و شهروندان در شهرهای مختلف کشور با هماهنگی مراجع ذیربط و همکاری شهرداریها.
 • شناخت مسائل و مشکلات مربوط به حفظ و نگهداری بهداشت عمومی  موجود و نیازسنجی و امکان سنجی برای ارتقاء بهداشت عمومی با هماهنگی دستگاههای ذیربط و همکاری شهرداریها و برنامه ریزی به منظور تخصیص و توزیع اعتبارات مورد نیاز هر یک از بخش ها و مراکز مذکور در بند فوق.
 • بررسی و شناسائی راههای جلب مشارکت شهروندان و بخش های خصوصی و مردمی و هدایت و حمایت آنها در جهت سرمایه گذاری برای ارتقاء سطح بهداشت عمومی شهری.
 • نظارت عالیه بر عملکرد شهرداریها از طریق دستورالعمل های نظارتی و ابلاغ آن به شهرداریها و اخذ گزارشات مربوطه و تجزیه و تحلیل آنها در جهت بهبود عملکرد.
 • امکان سنجی و برنامه ریزی استفاده مشترک شهرداریهای شهرهای همجوار از تجربیات مشترک و سیاست گذاری برای تجمیع امکانات موجود و ارائه دستور العمل های اجرائی و ابلاغ به شهرداریهای ذینفع.
 • بررسی و مطالعه مستمر در خصوص روش ها ، سازوکارها ، دانش فنی ، تجهیزات و ماشین آلات پیشرفته و فناوری های نوین با هدف ارتقاء سطح بهداشت عمومی شهری و برنامه ریزی برای تجمیع امکانات موجود و انعکاس استفاده و هماهنگی های لازم بین شهرداریهای ذینفع
 • ارائه خطوط راهبردی در خصوص تهیه برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت توسعه و نوسازی
 • نظارت عالیه بر فعالیت ها در جهت اجرای صحیح قوانین و مقررات ابلاغی و برنامه های مصوب و ارزیابی مستمر عملکرد آنها
 • بررسی و شناسائی نیازهای آموزشی و اجرای دوره های مورد نیاز از طریق دفتر ذیربط
 • طراحی و ساماندهی سیستم های نظارت و ارزیابی طرح ها و پروژه های بهداشت عمومی شهری و پیشنهاد استقرار آنها در شهرداریها در تعامل و هماهنگی با سایر دستگاههای مرتبط
 • گردآوری و تدوین تجارب و شیوه های کاری شهرداریهای مختلف کشور و شهرداریهای دیگر ملل در زمینه نظارت و کنترل طرح ها و پروژه های مرتبط با بهداشت عمومی شهری و اشاعه این تجارب میان شهرداریها.
 • توانمندسازی شهرداریها و ایجاد ظرفیت در آنها برای طراحی و اجرای سیستم های هدایت و کنترل طرح ها و پروژه های مرتبط با هماهنگی و در تعامل با دستگاههای ذیربط
 • تهیه و تدوین ضوابط و معیارهای طراحی ، نگهداری از بهداشت عمومی شهر با توجه به ملاحظات اقلیمی ، اجتماعی و اقتصادی شهرها و در هماهنگی با سایر مراجع ذیربط
 • بررسی و به هنگام سازی کلیه ضوابط و معیارها ، آئین نامه ها ، دستور العمل ها و همچنین مشخصات فنی و اجرائی تهیه شده توسط دستگاههای اجرایی در زمینه بهداشت عمومی شهری با توجه به تحولات و نیازهای فعلی و آتی شهری و پیشنهاد تهیه ضوابط جدید در زمینه هایی که خلا آئین نامه ای احساس می شود.
 • شرکت در جلسات تدوین ضوابط و معیارها و مشخصات طرح های مرتبط با بهداشت عمومی شهری که توسط سازمان و یا سایر دستگاههای اجرائی برگزار می شود.
 • ارتباط مستمر با شهرداریها برای شناخت کاستی ها و نارسائی ها در قوانین و ضوابط و هدایت و کنترل طرح های مرتبط با بهداشت عمومی شهری و انعکاس به دستگاههای ذیربط برای تهیه ضوابط و قانونمندی های جدید و مورد نیاز
 • پیگیری و نظارت مستمر بر حسن اجرای ضوابط ، معیارها ، آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به پروژه های مرتبط با بهداشت عمومی شهری.
 • شرکت در جلسات شوراها ، کمیته ها و کمیسیون های تخصصی مربوط
 • تشکیل گروههای مشورتی تخصصی ملی و استانی در راستای انجام بهینه وظایف محوله در سطح کشور
 • بهینه سازی تشکیلات ، وظایف و نیروی انسانی سازمانهای مرتبط با خدمات شهری و پیشنهاد اصلاح و بهبود آن به دفاتر ذیربط در سازمان
 • انجام امور محوله در چارچوب وظایف مربوط
 
 


تعداد بازدیدها : ۴۵۳
پرینت خبر :

لینک خبر : http://imo.org.ir/RContent/1TIPFB-.aspx
مطالب مرتبط با این موضوع :

ساختمان مرکزی :
 
نشانی: تهران - خیابان کارگر شمالی - بالاتر از بلوار کشاورز - پلاک 1184
 
ساختمان مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی :
نشانی: تهران - میدان ولیعصر(عج) - بلوار کشاورز - ابتدای خیابان نادری - پلاک 17
اوقات شرعی تهران

نظر سنجی
نظر شما درباره پورتال جدید سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور چیست؟